Hieronder staan de afspraken en het reglement met betrekking tot de verhuur van ons gebouw.

 

Afspraken

Verhuur afspraken

a. Uur van aankomst is 14:00 uur (juli en augustus)
    in de overige maanden gelden de tijden genoemd in het contract.
b. Uur van vertrek is 12:00 uur (juli en augustus)
    in de overige maanden gelden de tijden genoemd in het contract
c. Buiten deze maanden wordt Maupertuus alleen verhuurd vn maandag 08:00 uur tot en met vrijdag 18:00 uur.
    Tarieven kunt u aanvragen bij de This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Middels uw huurovereenkomst wordt de waarborgsom
     binnen drie weken na ondertekening opgeëist.
d. Bij aankomst en vertrek zal er iemand van het beheer aanwezig zijn. Dit om u vertrouwd te maken met het gebouw,
    het terrein en voor het maken van afspraken.
e. Het beheer zal bij vertrek controleren of voor de vastgestelde tijd is schoongemaakt, neemt eventuele schades op
    en verrekent de borgsom.
f.  Aangerichte schade komt volledig voor rekening van de huurder. Gezien de ervaringen in het verleden wijzen wij u
    erop zorg te dragen voor een goede verzekering.
g. Na 22:00 uur mag buiten geen muziek meer klinken.

 

Regels

Verhuur reglement

a. Op de dag van aankomst dient de "ledenlijst calamiteiten" overhandigt te worden aan de beheerder.
b. Op de dag van aankomst dient de borgsom gestort te zijn.
c. Voor het houden van een kampvuur dient men toestemming te vragen aan de beheerder. Deze zal dan ook een
    plaats aanduiden waar gestookt mag worden en de in acht te nemen veiligheidsvoorschriften bekend maken. Men
    dient er op te letten dat het kampvuur uit is als men gaat slapen of als men het terrein verlaat.
d. Het beschadigen van bomen, struiken en het graven van kuilen is ten strengste verboden.
e. Ten behoeve van de verwijdering van het huisvuil wordt een milieuheffing in rekening gebracht.
f.  Huisvuil dient in de daarvoor bestemde container te worden gedeponeerd.
g. Het is ten strengste verboden wijzigingen aan de noodverlichting aan te brengen. Dit kan van levensbelang zijn.
h. Een storing aan gas, electra, water of sanitair dient terstond te worden gemeld bij de beheerder.
i.  In het gebouw geldt een rookverbod, hetgeen is aangegeven door borden.
j.  Fietsen dienen in de fietsenstalling te worden geplaatst. Auto's mogen alleen op de daarvoor bestemde parkeerplaats
    worden geparkeerd.
k. Tenten mogen alleen worden opgezet in het bos of het voorterrein na toestemming van de beheerder.

Bij vertrek dient het gebouw en terrein schoon en de kampvuurcirkel opgeruimd te worden achtergelaten.
.